.
Khi đã phơi đất, lên liếp và bón phân lót, cần tưới nước lên mặt liếp trước rồi mới đậy màng phủ, nhất là ngay hàng cần trồng cây. Riêng mùa mưa, không nên phơi đất sau khi đã cuốc lên bón phân lót rồi sau đó đậy màng phủ.
Cần 2 người thực hiện thao tác đậy màng phủ, dùng cây tròn đường kính 3-5 cm xỏ xuyên qua lõi cuồn màng phủ, một người cố định ở một đầu liếp và một người khác kéo màng phủ theo chiều dài liếp, đến cuối liếp rồi cắt ngang. Nên phủ kín cả hai bên chân liếp để tránh cỏ mọc và giữ bộ rễ được tốt, trên nền đất lúa giữ mực nước cách mặt liếp 25-30 cm.
Cố định màng phủ là công đoạn không thể bỏ qua tránh tốc gió bằng cách sử dụng dây chì bẻ thành hình chữ U mỗi cạnh vào khoảng 10cm ghim 2 bên màng phủ. Nếu sử dụng dây chì có thể dùng trong vài năm hoặc dùng tre chẻ lạc ghim mé màng nếu trong đất có nhiều sét, tính chất mềm và dẻo thì cũng có thể lắp đất xung quanh mé màng.
Cre: internet