Trước khi đi vào tìm hiểu các loại đất trồng cây cảnh chúng ta hãy tìm hiểu xem đất tốt cho cây cảnh sẽ như thế nào và nó có ý nghĩa gì đối với cây. Đất được xem là nền móng giúp cây mọc, trụ vững và là nguồn dinh dưỡng tuyệt với nuôi cây.
Đất bao gồm: mùn, cát, sét, nước, bụi… Tỷ lệ các thành phần này có trong đất phải có sự cân đối. Nếu trong đất có chưa quá nhiều lượng cát, bụi sẽ khiến cây dễ chết khô lúc thiếu nước và thức ăn. Nếu đất có nhiều sét thì sẽ khó để cày bừa. Nếu bề mặt đất bị khô thành lớp cứng sẽ khiến mầm cây khó khăn khi mọc xuyên qua nó. Thành phần quan trọng nhất trong đất là mùn.
Mùn được hình thành bởi sự tác động của vi sinh vật có trong đất, chúng biến những rễ chết, lá rụng trở thành thức ăn cho cây. Mùn có vai trò như chất hồ giúp gắn kết các thành phần trong đất, tạo độ xốp và giữ nước, dễ cày đất. Ngược lại, nếu lượng mùn trong đất quá ít sẽ khiến đất chặt, khó khăn khi cày bừa, chứa ít không khí, khả năng thấm nước kém, dễ bị mất nước và bay hơi nhanh.
Bên cạnh đó, nước cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong đất. Nước là môi trường tạo điều kiện tiến hành các phản ứng hóa học bên trong đất. Hòa tan những chất dinh dưỡng giảm độc bởi muối mặn và muối chua, nước rất cần cho quy trình khoáng hóa chất hữu cơ, là kho dự trữ thức ăn của cây.
cre:giongrausach