Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, Việt Nam phải coi phát triển công nghệ, chuyển đổi số là khâu đột phá.

Chiều 12/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đây là một trong 9 chuyên đề khoa học do Bộ NN&PTNT chủ trì và là một trong hơn 20 chuyên đề khoa học phục vụ tổng kết Nghị quyết số 26 của Trung ương khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Là cơ quan thường trực được Bộ Chính trị giao tổng kết Nghị quyết 26, Ban Kinh tế Trung ương đã đề xuất với thảo Nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị và Trung ương xem xét, thông qua.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng (Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26) cho biết dự thảo nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành tới đây sẽ đánh giá chính xác và sát với tình hình thực tế.

https://zingnews.vn/dot-pha-cong-nghe-de-huong-den-nong-thon-hien-dai-nong-dan-van-minh-post1277047.html