Kích cỡ màng:Từ 0.6m đến 4.0m
Độ dày màng :Từ 10 microns đến 30 microns

error: Content is protected !!
Hotline: 0988 73 75 77